news

نقش تحقیق و توسعه در تولید پنل و شستی آسانسور

شرکت های پیشرو در صنایع مختلف همواره دو بازوی توانمند تحقیق و توسعه و تحقیقات بازار را به عنوان عناصر مهم در ادامه حیات قلمداد می کنند.

امروزه در صنایع مختلف شاهد رقابتی تنگاتنگ در زمینه معرفی محصولات جدید مطابق نیاز مصرف کنندگان و بازار هستیم. برخی از شرکت ها پا را فراتر گذاشته و به دنبال شناسایی نیازهای آتی نسل ها و تحقیق در این زمینه هستند. شرکت هایی همچون کارخانجات خودروسازی محصولاتی با طرح های مفهومی ارائه می کنند که شاید سال ها و نسل ها با آنچه در حال تولید است تفاوت دارد. هدف از چنین رویکردی شناسایی نیازهای آتی و همچنین نمایش توانمندی شرکت ها در ارائه محصولات نوآورانه قلمداد می گردد. در صنعت آسانسور نیز شرکت های پیشرو با به کارگیری هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و همچنین یکپارچه سازی آسانسور با سایر بخش های ساختمان کوشیده اند تا این رویکرد را در صنعت آسانسور و پله برقی متجلی نمایند. شرکت پنتا لیفت که همواره نگاهی دانش محور به تولید پنل و شستی آسانسور داشته است، از این قاعده مستثنا نبوده و از آغاز فعالیت شرکت با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه سعی در معرفی و تولیدات محصولاتی منطبق با نیاز مصرف کننده داشته است. همچنین با بررسی روندهای آتی و آنچه در  کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است، سعی داشته تا فاصله تولیدات داخلی با تولیدکنندگان جهانی را کاهش دهد.

واحد تحقیق و توسعه شرکت پنتا علاوه بر درونی سازی تولیداتی همچون نمایشگر، کلید، تلفن اضطراری، سیستم کنترل دسترسی آسانسور و کلیه تجهیزات الکترونیکی، دو مقوله را در دستور کار خود دارد. 1- کاهش بهای تمام شده محصولات از طریق بهینه سازی طراحی، فرآیند تولید و افزایش کیفیت و عمر کارکرد محصولات 2- شناسایی محصولات جدید در سطح جهانی و توسعه محصولات از این طریق

آنچه شرکت پنتا را در این راستا قادر می سازد، وجود ماشین آلات نصب سطحی و خط تولید پیشرفته الکترونیک می باشد که توانایی تولید بخش اعظم محصولات را در داخل مجموعه فراهم می نماید.

علاوه بر آن، شرکت پنتالیفت در جهت طراحی محصولات جنبه های مکانیکال را نیز در نظر داشته و از تیم طراحی مکانیک مسلط به نرم افزارهای روز دنیا بهره می برد.