مهتا مهتا
پنتا
شرح محصول:

ترکیب ظرافت و نور، مهتا از سری پنل های روکار می باشد که به علت وجود چندین خم ظریف روی بدنه ظاهر آن از سایر پنل های رو کار متمایز می باشد. این پنل زیبا با انواع پرداخت های استیل به ضخامت 1/5 میلی متر تولید می گردد. همچنین انواع کلید ها و نمایشگر ها روی این پنل قابل اجرا می باشد. اما بارز ترین تمایز مورتا با سایر پنل های داخل کابین شرکت پنتا وجود نور پردازی های زیبا در طرفین پنل می باشد. این نور پردازی به کمک LED های پر نور و مرغوب انجام میپذیرد، همچنین برد الکترونیکی مخصوص این پنل باعث می شود از آسیب دیدن این LED ها در برابر تغییرات ولتاژ جلوگیری شود و شدت نور آنها به راحتی توسط خود کاربر قابل تنظیم باشد.

ابعاد پنل مهتا
پروفایل خم