ویستا ویستا
پنتا
شرح محصول:

ظاهری خاص ومنحصر به فرد، ویستا از خانواده پنل های رو کار می باشد و تنها پنل آسانسوری هست که دارای یک انحنای زیباست، این پنل محدب دارای طرحی خاص می باشد که آن را منحصر به فرد می کند.اما خاص بودن شکل هندسی این پنل باعث می شود که ویستا پر محدودیت ترین پنل داخل کابین باشد چراکه امکان نصب نمایشگر های رنگی و بسیاری از پوش باتون ها با شکل غیر از دایره  بر روی آن وجود ندارد .همچنین تلفن اضطراری که یکی از محبوب ترین تجهیزات جانبی برای پنل آسانسور هست نیز نمی تواند روی این پنل نصب شود. باز هم به علت شکل هندسی منحصر به فرد، این پنل فقط با استیل به ضخامت 1/5 میلی متر تولید می گردد.

ابعاد پنل ویستا
پروفایل خم