ویستا ویستا
پنتا
شرح محصول:

ظاهری و خاص و منحصر به فرد، ویستا از خانواده شاسی های رو کار می باشد و تنها پنل آسانسوری هست که دارای یک انحنای زیباست، این پنل محدب دارای طرحی خاص می باشد که آن را منحصر به فرد می کند.اما خاص بودن شکل هندسی این شاسی باعث می شود که ویستا پر محدودیت ترین پنل داخل کابین باشد چراکه امکان نصب نمایشگر های رنگی و بسیاری از پوش باتون ها با شکل غیر از دایره  بر روی آن وجود ندارد .همچنین تلفن اضطراری که یکی از محبوب ترین تجهیزات جانبی برای شاسی آسانسور هست نیز نمی تواند روی این پنل نصب شود. باز هم به علت شکل هندسی منحصر به فرد، این پنل فقط با استیل به ضخامت 1/5 میلی متر تولید می گردد.

 

Panel Dimension (mm)

250-330

W

Width

1900-2400

H

Height

22

D

Depth

1-1.5

Th

Thickness

 

پروفایل خم