PH-72 PH-72
پنتا روکار
شرح محصول:

این پنل بسیار مشابه مدل PH71 می باشد. اما کناره های PH72 قوس دار می باشد و دارای خم های تیز نیست به علت آن که این پنل با استیل به ضخامت 0/8 تولید می شود قیمت آن بسیار مرقوم به صرفه می باشد. به علت استفاده از پوشش های مخصوص برای قسمت های بالا و پایین پنل امکان تغییر عرض آن وجود ندارد. بر روی این پنل آسانسور صرفا نمایشگر های سون سگمنتی نصب می شوند و امکان تولید آن به صورت دوبلکس وجود ندارد. طیف وسیعی از کلیدها قابلیت نصب بر روی این پنل را دارند. این پنل گزینه ای بسیار مناسب برای هماهنگ شدن با پنل آسانسور داخل کابین مورتا می باشد.

Panel Dimension (mm)

90

W

Width

300

H

Height