آرمیتا آرمیتا
پنتا
شرح محصول:

هر آنچه می توان از یک پنل انتظار داشت، این پنل که از سری پنل های روکار می باشد، دارای ظاهری زیبا و در عین حال ساده می باشد. عمق این پنل تنها 26 میلی متر است و با هر اندازه ای قابل اجراست میتوان هر نمایشگری را روی آن جایگذاری کرد و همه مدل های پوش باتون را روی آن نصب نمود. همچون تمام محصولات شرکت پنتا تمامی پرداخت های استیل های مرغوب وارداتی برای این پنل قابل اجرا می باشد ، این پنل نیز دارای ابعاد قابل انعطاف می باشد و همچنین در عرض های کمتر از 25 سانتی متر می توان به جای استیل با ضخامت 1/5 میلی متر از  استیل با ضخامت 1 میلی متر برای تولید آن استفاده کرد.

ابعاد پنل آرمیتا
پروفایل خم