PH-13 PH-13
پنتا توکار
شرح محصول:

این پنل شستی طبقه توکار از سری جدید ترین تولیدات شرکت پنتا می باشد و برای تولید آن از تجهیزات روز در کارخانه پنتا استفاده می شود که همین امر سبب می شود این پنل مشابه نمونه های روز اروپایی باشد. امکان تغییر ابعاد و همچنین استفاده از پرداخت های متنوع استیل برای ساخت این پنل شستی طبقه وجود دارد. به علت طراحی خاص آن صرفا کلیدهای با شکل هندسی دایره بر روی این پنل قابل اجرا هستند نصب PH13 بسیار آسان بوده و به شیوه فنری اجرا می شود.این پنل گزینه بسیار مناسب برای هماهنگ شدن با پنل های داخل کابین سری پلاتین می باشد.

Panel Dimension (mm)

90-160

W

Width

320-360

H

Height

BOX SIZE (mm)

60-140

W

Width

285-335

H

Height

25-30DDepth