PH-10 PH-10
پنتا توکار
شرح محصول:

یک پنل ساده و زیبا با نحوه نصب پیچی که می تواند اقتصادی ترین پنل توکار نیز باشد. ابعاد آن قابل انعطاف است و هر کلید و نمایشگری را می توان روی آن نصب نمود. با توجه به منعطف بودن ابعاد و امکان ساخت سفارشی این پنل در کارخانه پنتا می توان گفت PH10 تقریبا با تمامی پنل های داخل کابین هماهنگ (ست) می شود.