PH-220 PH-220
پنتا
شرح محصول:

پنلی زیبا که از نظر ظاهری شباهت زیادی به مدل PH200 دارد و طیف گسترده ای از کلید ها بر روی آن نصب می گردد این پنل صرفا با نمایشگر دات ماتریکس تولید میگردد.