PH-45 PH-45
پنتا
شرح محصول:

PH45 یک پنل سر درب رو کار عریض می باشد که به علت دارابودن ابعاد بزرگ و همچنین فرم های هندسی خاص گزینه ای بسیار مناسب برای استفاده در محیط های تجاری درمانی خدماتی و ... می باشد. انواع نمایشگر های ریزشی و لاتیس امکان نصب بر روی این پنل را دارند.