PH-60 PH-60
پنتا توکار
شرح محصول:

پنل سر درب توکار که طیف وسیعی از نمایشگر ها بر روی آن قابل اجرا بوده و امکان تغییر ابعاد را نیز دارد. این پنل با انواع پرداخت های استیل قابل اجرا می باشد.