PH-95 PH-95
پنتا روکار
شرح محصول:

این مدل که با نمایشگر های ریزشی عرضه می شود پنلی اقتصادی و با دوام بوده که به علت دارا بودن ابعاد مناسب در هر محیطی به سهولت نصب می شود. شکل هندسی این پنل بسیار نزدیک به پنل های طبقات PH90  می باشد و از این رو گزینه ای بسیار مناسب جهت هماهنگ شدن با این پنل ها می باشد.